Kontakt

Správca farnosti:

o. Ján Pavlovský

Adresa farnosti:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vyšná Olšava

Vyšná Olšava 100

090 32 Miňovce

Telefón: +421 54/74 94 152 

                             

IČO: 31952003

DIČ: 2020782148

Číslo farského účtu: SK84 0900 0000 0001 0466 7117

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti:
619

Zoznam farárov a správcov farnosti:

1726 – 1726Andrej Baluďanský st.
1732 – 1732Kundrát Macoška
1738 – 1750Jakub Baluďanský
1746 – 1750Ján Baluďanský (1)
1788 – 1792Andrej Baluďanský ml.
1806 – 1838Jozef Durčak
1839 – 1860Michal Lukáč (*1810)
1860 – 1872Štefan Bačinský (*1834)
1872 – 1896Andrej Bačinský
1896 – 1913Ján Čanda (*1865)
1913 – 1928Irenej Dolhy
1928 – 1934Jozef Haľko
1934 – 1955Mikuláš Maďar
1968 – 1970Fedor Bugir – excur. z Lomného
1970 – 1974Bohumil Čelůstka CSsR – excur. zo Stropkova
1974 – 1975Ivan Saraka – excur. z Lomného
1975 – 1980Milan Tomáš – excur. z Miňoviec
1980 – 1990František Ivanko – excur. z Miňoviec
1990 – 1993Vojtech Biačko
1993 – 1995Ján Ducár
1995 – 2004Miron Keruľ-Kmec
2004 – 2005Miron Keruľ-Kmec
2005 – 2022Štefan Vansač
2022 – ?Ján Pavlovský

Schématizmus