Odpustová slávnosť 24.09.2023

Letný farský tábor 03. – 05. júl 2023
1. časť

Letný farský tábor 03. – 05. júl 2023
2. časť

Slávnosť Prvej svätej spovede 04. jún 2023

Divadelné predstavenie o živote bl. Pavla Petra Gojdiča
spojené s prehliadkou Arcibiskupského úradu
14. máj 2023

Turistický deň 01. máj 2023

Pascha 2023

Sviatok svätého Mikuláša 2022

Kňazské žehnajúce modlitby vo farnosti 24. november 2022

Detské stretko 19. november 2022

Detské stretko 22. október 2022